Om oss

» HISTORIE

Kjell Arve Tovsrud begynte med reparasjonsrelaterte aktiviteter primært rettet mot land- og skogbrukssektoren hjemme på gården i 1979.

Firmaet utviklet seg meget positivt og i 1983 ble en butikk åpnet i tilknytning til den løpende virksomheten. En utvidelse av butikkarealet ble gjennomført i 1988. Firmaet hadde på 1990-tallet 3-4 ansatte og omsatte for bortimot kr 5,0 mill.

Kjell Arve solgte i 1999 virksomheten til en av sine ansatte Øyvind Skatvedt som eier 1/3 og Skare & Nes AS som eier 2/3 av firmaet, som samtidig endret navn til Sigdal Maskinforretning AS. Ved overtagelsen flyttet man inn i moderne lokaler på Nerstad Industriområde i Sigdal Kommune.

Utviklingen har fortsatt i positiv retning og varesortimentet har vokst betydelig. Det påpekes av våre kunder hvor betydningsfullt det er å ha en forretning med så varierte tilbud i nærmiljøet.

Firmaet har også etablert et eget serviceverksted for service, vedlikehold og reparasjoner av egne produkter. Når det gjelder service og reparasjoner på gravemaskiner og dumpere samarbeider vi med Skare & Nes AS. 

Adresse:

Nerstad Industriområde3
3350 PRESTFOSS
Norge

 

Telefon Sentralbord:

+47 97 99 19 90

 

Faks:

+47 32 71 18 99

 

Hjemmeside:

http://smf-as.no» ANSATTE
Øyvind Skatvedt 
Daglig leder / Eier og styremedlem.

+47 97 99 19 91
           

oyvind@smf-as.no
Kristian Næss
Butikk generelt / Landbruksmaskiner.

+47 97 99 19 95
           
kristian@smf-as.no

Kjell Arve Tovsrud
Butikk generelt.

+47 97 99 19 94
           
kjell.arve@smf-as.no

Kjell Tore Ødegård
Serviceverksted og 
styremedlem.

+47 97 99 19 92

kjell.tore@smf-as.no

 

Torunn Nes
Lager og varemottak.

+47 91 55 61 25
torunn@smf-as.no

 

 Aga Tryk  
Regnskap og sentralbord.      

+47 97 99 19 93
post@smf-as.no

 

 

 

Kristian Hunstad
Butikk, lørdager og ferier

 

 

 

 

 

 

Fra Drammen til Hokksund på
nordsiden av Drammenselva:

» 19 km på Rv 283

Fra Drammen ti Hokksund på
sørsiden av Drammenselva:

» 20 km på E 134

Fra Kongsberg til Hokksund:
» 17 km på E 134

Fra Hokksund /(Lerbergkrysset) til Åmot:
» 13 km på E 35

Fra Hønefoss til Åmot via Vikersund: 
» 40 km på E 35

Fra Åmot til Nerstad i Sigdal Kommune:
» 20 km på Rv 287

Ved innkjørsel til Nerstad ta av Rv 287 til
Nerstad Industriområde: 

» 0,4 km
   
Sigdal Maskinforretning AS - Nerstad Industriområde 3- 3350 - PRESTFOSS - Tlf.: 97 99 19 90- E-post: oyvind@smf-as.no
 sitemap
Admin